Decyzje mieszkańców na rok 2024 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno

Decyzje mieszkańców na rok 2024 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno

Poprzez głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno, obywatele zdecydowali, które z propozycji na 2024 rok zostaną zaimplementowane. W procesie decyzyjnym brało udział 2416 osób, które dokonały wyboru za pomocą kart do głosowania. Z nich 2143 oddało głos za pośrednictwem elektronicznym. Poprawnie wypełniono i oddano 2368 kart do głosowania, podczas gdy 48 głosów zostało uznane za nieważne.

Nieważność głosów była rezultatem niepodania wszystkich koniecznych informacji na karcie do głosowania lub podania niewłaściwych danych. Wszystko to jest zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie, który deklaruje, że tego typu głosy nie mogą być uznane za prawidłowe.

Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, są uprawnione do realizacji w nadchodzącym roku, a to kontynuuje się aż do zużycia całkowitej kwoty wynoszącej 1 000 000 zł przewidzianej na ich wykonanie. W przypadku braku wystarczających funduszy na zrealizowanie kolejnego projektu z listy, przyjmuje się do realizacji projekt o niższym miejscu na liście, pod warunkiem że koszty jego wykonania mieszczą się w dostępnej puli.

W wyniku tego procesu decyzyjnego, projekt „Zalesie Górne – Poznajmy się” został dodany do listy zwycięskich inicjatyw na 2024 rok.