Piaseczno zdobywcą pięciu prestiżowych wyróżnień

Piaseczno zdobywcą pięciu prestiżowych wyróżnień

Gmina Piaseczno może chlubić się zdobyciem licznych wyróżnień. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, gmina zgromadziła aż pięć nagród, honorujących jej działania na różnych płaszczyznach. Wśród tych obszarów znalazły się ekologia, mobilność oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu. Ponadto, Piaseczno zostało wyróżnione za osiągnięcia w zakresie infrastruktury oraz za sukcesy ekonomiczne, które zapewniło sobie podczas obecnej kadencji samorządu.

Podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach 11-12 października 2023 roku, burmistrz Piaseczna, Daniel Putkiewicz, odebrał dwie cenne nagrody. Nagrody te były przyznane na podstawie rankingu opracowanego przez dwutygodnik „Wspólnota”, prestiżowe pismo poświęcone tematyce samorządu terytorialnego. Gmina Piaseczno została doceniona spośród innych miast powiatowych i zdobyła wyróżnienie w kategorii „Sukces Ekonomiczny kadencji 2018-2023”. Dodatkowo, zajęła czwarte miejsce w kategorii „Sukces Infrastrukturalny kadencji 2018-2023”.

Rankingi te były wynikiem analizy przeprowadzonej przez profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Analizie poddano szereg różnych kryteriów. W kontekście „Sukcesu Infrastrukturalnego”, uwzględniono między innymi: wielkość wydatków finansowych pochodzących z dotacji z unijnych programów operacyjnych od 2018 do 2022 roku, powierzchnię nowo wybudowanych mieszkań dostępnych dla mieszkańców, wyrażoną w metrach kwadratowych na 1 000 obywateli za lata 2018-2022, wzrost procentowy liczby mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków w latach 2017-2022, a także wzrost procentowy liczby mieszkańców posiadających dostęp do kanalizacji komunalnej w latach 2017-2021. Uwzględniono również przyrost długości tras rowerowych w okresie od 2017 do 2022 roku oraz udział odpadów zebranych selektywnie w stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych, na podstawie danych za rok 2022.