Brak dofinansowania z Polskiego Ładu – krytyka ze strony samorządu Piaseczna

Brak dofinansowania z Polskiego Ładu – krytyka ze strony samorządu Piaseczna

Nie otrzymaliśmy ani centa. Również nie udzielono nam wyjaśnień co do powodów takiej decyzji. Cała procedura ubiegania się o środki z Polskiego Ładu jest nieprzejrzysta. A wręcz zbędna, wystarczyłoby po prostu nie odbierać nam naszych funduszy – wyraża swoje oburzenie zastępca burmistrza Piaseczna.

Józefosław to miejscowość na południe od Lasu Kabackiego w Piasecznie, gdzie zamieszkuje znacznie ponad 11 tysięcy osób. Głównie są to mieszkańcy nowo powstałych osiedli, które wyrosły na dawnych polach uprawnych w ciągu ostatnich 25 lat.

Rozwój budownictwa nie idzie w parze z infrastrukturą społeczną, za którą odpowiedzialność finansową ponosi samorząd. Jednym z najbardziej palących problemów jest konieczność budowy nowej szkoły. Tylko jedna szkoła podstawowa w tej części Piaseczna musi pomieścić aż dwóch tysięcy uczniów i jest przepełniona.