Porozumienie pomiędzy Zakładami Chemicznymi "Nitro-Chem" S.A. i Gminą Prażmów dotyczące usuwania odpadów z nielegalnego składowiska

Porozumienie pomiędzy Zakładami Chemicznymi "Nitro-Chem" S.A. i Gminą Prażmów dotyczące usuwania odpadów z nielegalnego składowiska

Podpisano umowę między Zakładami Chemicznymi „Nitro-Chem” S.A. a Gminą Prażmów, która dotyczy kwestii eliminacji odpadów zgromadzonych na nielegalnym składowisku w Nowym Prażmowie. Porozumienie to, zawarte 13 października bieżącego roku, zakłada współpracę obu stron w celu usunięcia i zagospodarowania odpadów niezgodnie przechowywanych na terenie gminy.

Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., będące częścią Grupy Kapitałowej PGZ, mają za zadanie prowadzić swoją działalność z poszanowaniem prawa oraz dbałością o środowisko naturalne i dobro społeczności. W myśl tych wartości, „Nitro-Chem” S.A. zapewniło pełną gotowość do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów, które według dokumentacji pochodzą od firmy. Spółka zobowiązała się do przejęcia tych odpadów podczas ich wywozu przez gminę, a następnie dostarczenia ich do utylizacji.

Rafał Mendlik, Członek Zarządu, dyrektor ds. Produkcji w „Nitro-Chem” S.A., wyraził przekonanie, że działania firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu spotkają się z analogicznym zaangażowaniem innych podmiotów. Podkreślił, że współpraca z wójtem Gminy Prażmów jest prowadzona w imieniu społecznego interesu i dobra mieszkańców.