Plan modernizacji ulicy Nadarzyńskiej w Radomiu: Lepsza nawierzchnia i więcej chodników

Plan modernizacji ulicy Nadarzyńskiej w Radomiu: Lepsza nawierzchnia i więcej chodników

Władze miasta Radomia zamierzają przeprowadzić gruntowną modernizację jednego z segmentów ulicy Nadarzyńskiej – konkretnie chodzi o odcinek pomiędzy ulicami Kniaziewicza a Dworcową. Do tej strategii miesięczny okres, do końca czerwca, przeznaczono na gromadzenie opinii i uwag od mieszkańców dotyczących proponowanych zmian.

Stan nawierzchni fragmentu ulicy Nadarzyńskiej łączącego ulice Kniaziewicza i Dworcową w chwili obecnej jest daleki od idealnego. Dodatkowo, na tym obszarze istnieje tylko jednostronny, miejscami zupełnie niewystarczająco szeroki chodnik.

Miasto informuje, że głównym założeniem proponowanej przebudowy jest zbudowanie chodników po obu stronach jezdni. Dodatkowo, przewidziano utworzenie ścieżki rowerowej oraz kilka nowych przejść dla pieszych. Głównym celem tych działań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z tej drogi – zwłaszcza tych, którzy podróżują do lokalnej szkoły, przedszkola, biblioteki czy dworca. Plan zakłada również stworzenie pasa zieleni wzdłuż drogi, ozdobionego drzewami.