Spory dotyczące planów przebudowy ulicy Puławskiej w Piasecznie

Spory dotyczące planów przebudowy ulicy Puławskiej w Piasecznie

Planowane prace nad przebudową drogi krajowej numer 79, prowadzącej przez Piaseczno, zostały zaprezentowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do konsultacji społecznych. Jednakże, przedstawione zamierzenia budzą liczne pytania i kontrowersje. Lokalni urzędnicy uważają zaproponowany projekt za zbyt rozległy i nieadekwatny do rzeczywistości. Podobne obawy wyraża także warszawski ratusz.

Od wielu lat, lokalny samorząd Piaseczna podejmował starania o modernizację skrzyżowania drogi krajowej numer 79 z drogą wojewódzką numer 721. Owa droga łączy trasę ekspresową S8 z Konstancinem-Jeziorną, przebiegając przy tym obok zakładów przemysłowych Lamina. Charakterystyczne dla tego miejsca jest spore natężenie ruchu, zwłaszcza poza okresem wakacyjnym, ze względu na dojazdy do stolicy kraju. Pomimo planów uruchomienia dodatkowych pociągów do Warszawy za sprawą nowej linii Szybkiej Kolei Miejskiej, szanse na zmniejszenie natężenia ruchu na drodze są niewielkie.

Jednakże, propozycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydaje się być zbyt ambitna. Planuje ona realizację licznych bezkolizyjnych skrzyżować oraz budowę estakad. Szczególne porównania z infrastrukturą dróg ekspresowych budzi proponowane skrzyżowanie na terenie zakładów Lamina. Ponadto, w rejonie mostu nad rzeką Jeziorką, gdzie obecnie znajduje się tylko jeden pas ruchu w obie strony, powstanie cztery dwupasmowe jezdnie oraz dodatkowe jezdnie serwisowe.

Głosy sprzeciwu płyną jednak ze strony władz Piaseczna, które obawiają się, że realizacja takiego projektu podzieli miasto na dwie części. Mieszkańcy muszą również liczyć się z możliwością znacznego zwiększenia natężenia ruchu na warszawskim odcinku ulicy Puławskiej po rozbudowie drogi krajowej numer 79. Tymczasem, władze stolicy nie planują rozbudowy tego fragmentu drogi, a wręcz przeciwnie – ostatnio powstał tam buspas jako odpowiedź na rosnący ruch samochodowy. Również warszawski ratusz zgłasza swoje wątpliwości odnośnie omawianego projektu.