Uszkodzenie magistrali gazowej podczas prac budowlanych w Łazach

Uszkodzenie magistrali gazowej podczas prac budowlanych w Łazach

Podczas prowadzonych robót budowlanych w Łazach doszło do niespodziewanego zdarzenia. Maszyna pracująca na terenie budowy uszkodziła magistralę przesyłową gazu ziemnego. W wyniku powstałego incydentu, interweniować musiała straż pożarna. Według informacji przekazanych przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, Łukasza Darmofalskiego, na miejsce skierowano aż osiem wozów straży pożarnej. Szczęśliwie, nie odnotowano żadnych poszkodowanych osób.

Alarm o możliwości wybuchu w miejscowości Łazy, przy ulicy Przyszłości, wpłynął do straży pożarnej przed godziną 11:00. Jak relacjonuje Łukasz Darmofalski, jednostki straży pożarnej szybko udały się na miejsce zdarzenia. Oficer prasowy potwierdził, że przyczyną sytuacji było uszkodzenie magistrali gazowej. W wyniku tych działań nastąpiło rozszczelnienie magistrali, co spowodowało podniesienie w powietrze dużych ilości pyłu i kurzu. Wywołało to zaniepokojenie mieszkańców, którzy zgłosili obawy o ewentualny wybuch. Na szczęście, nie doszło do zapalenia się gazu.

Darmofalski dodał również, że operator koparki zdążył ewakuować się z miejsca zdarzenia i nie odniósł żadnych obrażeń. Łącznie z placu budowy ewakuowano 27 osób. Działania strażaków skupiały się na monitorowaniu atmosfery wokół miejsca uszkodzenia magistrali. Następnie pracownicy gazowni zablokowali dopływ gazu w uszkodzonej części rurociągu. Jak przyznaje oficer prasowy, działania te są już prawie zakończone i sytuacja jest stale monitorowana.

Na pytanie o ewentualną ewakuację mieszkańców okolicznych domów oficer prasowy odpowiedział, że nie było takiej potrzeby. Uszkodzenie magistrali nastąpiło pomiędzy budowaną halą a lasem, zaś najbliższe zabudowania znajdują się na bezpiecznym oddaleniu od miejsca incydentu.