Apel mieszkańca Kamionki do lokalnych władz: "Spowalniacze drogowe na ul. Głównej w Bobrowcu zagrażają bezpieczeństwu!"

Apel mieszkańca Kamionki do lokalnych władz: "Spowalniacze drogowe na ul. Głównej w Bobrowcu zagrażają bezpieczeństwu!"

Paweł Kaczmarzyk, obywatel Kamionki, wyraził swoje niezadowolenie i zdecydowane żądanie dotyczące modyfikacji obecnych spowalniaczy położonych na ulicy Głównej w miejscowości Bobrowiec. Twierdzi on, że obecne konstrukcje nie spełniają wymogów standardowych norm i stwarzają ryzyko dla bezpiecznej podróży na drodze.

Jego zdaniem, obecne wyniesienia są zbyt ostre i wysokie, co powoduje zagrożenie dla kierujących pojazdami. Dodatkowo podkreśla, że ze względu na ich bliskie położenie do struktur nośnych sąsiednich budynków, takich jak fundamenty i ściany, nie spełniają wymogu regulacji dotyczących 25-metrowej odległości od innych struktur. Tym samym twierdzi, że te progi powodują dodatkowy hałas generowany przez pojazdy hamujące przed nimi i przyspieszające zaraz za nimi, co jest uciążliwe dla mieszkańców okolicy.

Kaczmarzyk skierował swoje apele do burmistrza miasta, prosząc o adaptację progów do najnowszych przepisów. Sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite ich usunięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę uciążliwość, jaką stwarzają dla pojazdów uprzywilejowanych i autobusów miejskich ZTM. Apeluje o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie.