Druga runda konsultacji w sprawie planowanej rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem a Solcem

Druga runda konsultacji w sprawie planowanej rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem a Solcem

We wtorek, 18 czerwca, o godzinie 17:00, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na ulicy Kościuszki 5, stanie się miejscem drugiego spotkania informacyjnego dotyczącego projektu rozbudowy około 7,8 kilometra Drogi Krajowej nr.79 (DK79) między Piasecznem a Solcem. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców i innych osób zainteresowanych projektem, które chciałyby dowiedzieć się więcej o planach rozbudowy. W trakcie tego spotkania będzie można zadawać pytania i przedstawiać swoje propozycje. Po spotkaniu projektanci przejdą do analizy zgłoszonych postulatów w celu uwzględnienia możliwych modyfikacji technicznych w projekcie.

Przewidziane zmiany na DK79 obejmują dostosowanie istniejącej drogi do wymogów trasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. Planuje się utworzenie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Wjazd oraz wyjazd z drogi będą możliwe poprzez skrzyżowania na poziomie terenu, jak również przez węzeł z ulicą Okulickiego. Inwestycja zakłada również budowę lub przebudowę dróg służących obsłudze przyległych terenów.

W ramach projektu przewidziano także stworzenie infrastruktury umożliwiającej bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów. Planuje się budowę chodników, ścieżek rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych, a także zatok autobusowych dla komfortu podróżujących komunikacją publiczną. Dla pieszych i rowerzystów dostępne będą kładki, co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo, w ramach inwestycji zaplanowano budowę urządzeń mających na celu ochronę środowiska oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.