Konsekwencje nieudanej eskorty zatrzymanego. Policjanci staną przed komisją dyscyplinarną

Konsekwencje nieudanej eskorty zatrzymanego. Policjanci staną przed komisją dyscyplinarną

Wydaje się, że pewni funkcjonariusze policji będą musieli odpowiedzieć za swój błąd, który doprowadził do ucieczki zatrzymanego mężczyzny spod sądu w Piasecznie. Ten incydent miał miejsce 22 czerwca, kiedy mężczyzna, którego przewożono na proces, zdołał się uwolnić z kajdanek, zaatakować swoich strażników i uciec. Radio dla Ciebie uzyskało informacje, że zakończono czynności mające na celu wyjaśnienie tych okoliczności – ostatni etap tego procesu miał miejsce 30 sierpnia.

Proces wyjaśniania sytuacji dotyczącej policjantów odpowiedzialnych za transport aresztanta do sądu w Piasecznie został zakończony. Mężczyzna zdobył wolność po uwolnieniu się z kajdanek i ataku na funkcjonariuszy. Te działania wyjaśniające zostały oficjalnie zakończone 30 sierpnia. Katarzyna Kucharska, reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, poinformowała o tym fakcie, stwierdzając: „Czynności te wykazały, że istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dlatego dziś zapadała decyzja o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych przeciwko funkcjonariuszom, którzy realizowali to doprowadzenie”.