Podpisanie umowy na budowę 5-kilometrowego odcinka drogi 721 łączącej Piaseczno i Konstancin-Jeziornę

Podpisanie umowy na budowę 5-kilometrowego odcinka drogi 721 łączącej Piaseczno i Konstancin-Jeziornę

Została podpisana umowa dotycząca konstrukcji 5-kilometrowego fragmentu drogi numer 721, łączącej miejscowości Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Uroczystość, która odbyła się w sali konferencyjnej lokalnego urzędu gminy w środę, zapowiada rozpoczęcie budowy, której realizacja ma potrwać planowo przez najbliższe trzy lata. Niemniej jednak, istnieje szansa na szybsze ukończenie prac.

Porozumienie z wykonawcą przewiduje szereg zmian na odcinku drogi 721. Planuje się zastąpienie starej nawierzchni nową, instalację systemu oświetlenia oraz wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych. Projekt zakłada również dodanie kilku przejść dla pieszych oraz utworzenie dwóch rond – jedno na skrzyżowaniu ulicy Przesmyckiego z drogą 721 w Piasecznie, drugie na przecięciu drogi wojewódzkiej z ulicą Kołobrzeską w Konstancinie-Jeziornie. Inwestycja obejmuje także modernizację sieci energetycznej, gazowej i teleinformatycznej na tym odcinku.

Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta, podczas powitania gości, zaznaczył sukcesy obecnej kadencji w przeprowadzeniu wielu inwestycji drogowych, mimo trudności finansowych ostatnich lat. Wyraził swoje optymistyczne oczekiwania co do przyszłego wyglądu drogi łączącej Piaseczno i Konstancin-Jeziornę, podkreślając jej znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i wygody podróżujących. Szczególnie ważnym elementem jest budowa wiaduktu nad linią kolejową do Lesznowoli na trasie S7 i dalej do Sękocina, co ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w regionie.