Wyzwania związane z infrastrukturą drogową gminy Piaseczno – wypowiedź burmistrza Daniela Putkiewicza

Wyzwania związane z infrastrukturą drogową gminy Piaseczno – wypowiedź burmistrza Daniela Putkiewicza

Burmistrz gminy Piaseczno, Daniel Putkiewicz, publicznie omawia problematyczne kwestie związane z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy. Ze względu na strategiczne położenie Piaseczna, przez jego obszar biegną istotne szlaki komunikacyjne. Wzrastająca liczba mieszkańców nie tylko gminy Piaseczno, ale również sąsiednich rejonów, przyczynia się do zwiększenia natężenia ruchu drogowego, co skutkuje wieloma wyzwaniami.

Do tej pory udało się zrealizować wiele projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego. Niemniej jednak, nadal pozostaje wiele inwestycji do przeprowadzenia w tym obszarze. Różnorodność dróg przebiegających przez teren gminy stanowi dodatkowe wyzwanie. Obecność czterech zarządców dróg – odpowiedzialnych za drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne – oznacza nie tylko szeroki zakres działań do podjęcia, ale także konieczność skoordynowanej współpracy między nimi.

Burmistrz Putkiewicz podkreśla, że gmina Piaseczno jest zaangażowana nie tylko w realizację inwestycji na drogach gminnych, ale również w planowanie i współpracę przy realizacji projektów z innymi zarządcami dróg. Na koniec, burmistrz Putkiewicz odnosi się do pytań często zadawanych przez mieszkańców dotyczących obecnych i przyszłych inwestycji drogowych na terenie gminy.