Pozyskanie znaczących środków na rozwój infrastruktury przez Gminę Tarczyn

Pozyskanie znaczących środków na rozwój infrastruktury przez Gminę Tarczyn

Gmina Tarczyn odnotowała kolejne osiągnięcie w zdobywaniu funduszy na rozwój infrastruktury lokalnej. Dzięki intensywnym staraniom Burmistrz miasta, Barbary Galicz, a także sprawnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, udało się uzyskać znacząca sumę dofinansowania, która wynosi 226 728,00 zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na realizację projektu budowy nowoczesnego kompleksu socjalno-sportowego przy Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Projekt ten jest nie tylko istotnym krokiem w rozwoju naszej społeczności, ale także otwiera nowe możliwości dla mieszkańców gminy, szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przewidziane zaplecze socjalno-sportowe ma zaspokoić zgłaszaną potrzebę i jest nieodzownym elementem w celu pełnego wykorzystania sukcesywnie rozbudowywanej przez ostatnie lata infrastruktury sportowej. Nowoczesna i dobrze utrzymana przestrzeń będzie służyć społeczności przez wiele lat.