Program gospodarczy gminy Piaseczno na 2024

Program gospodarczy gminy Piaseczno na 2024

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Piasecznie, budżet tej gminy na 2024 rok został uchwalony. W planach samorządu na przyszły rok jest wydanie kwoty przekraczającej 823 mln zł, z czego około 337 mln zł zostanie przeznaczone na edukację. W roku 2024 nastąpi zakończenie kilku remontów zabytkowych obiektów, w tym Starej Plebanii, Poniatówki i Domu „Zośki”. Będzie to też czas rozpoczęcia kilka nowych inwestycji, takich jak szkoła w Julianowie, basen i świetlica sportowa w Żabieńcu.

Na przemyślenie i analizę przedłożonego projektu budżetu na 2024 rok dla gminy Piaseczno radni poświęcili cały ostatni miesiąc. Projekt ten, po drobnych korektach, uzyskał akceptację większości radnych podczas sesji budżetowej odbywającej się 15 grudnia 2023 roku.

Plan finansowy gminy Piaseczno na rok 2024 uwzględnia dochody w wysokości 716 141 140,41 zł oraz wydatki osiągające poziom 823 346 309,06 zł.

– Chociaż nasze dochody prezentują się lepiej niż w poprzednim roku i jestem pełen optymizmu co do stabilizacji dochodów samorządów, dzięki zmianom w państwowej polityce fiskalnej, nie można zapominać, że największą część naszych wydatków stanowią koszty bieżące – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie wolno nam też zapominać, że każda nowa inwestycja pociąga za sobą konieczność pokrycia kosztów utrzymania po oddaniu do użytku nowego obiektu czy drogi. Mimo to, mieszkańcy oczekują kolejnych inwestycji – dodaje burmistrz. Dlatego też gmina Piaseczno zamierza kontynuować realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć. Na inwestycje planowane w budżecie na rok 2024 przeznaczono ponad 175 mln zł.