PUK Piaseczno nie dla przedsiębiorców

PUK Piaseczno nie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno na mocy prawa zostało zobowiązane do rozwiązania umów z przedsiębiorcami na terenie gminy. Zgodnie z nową organizacją gospodarowania odpadami komunalnymi PUK Piaseczno nie może współpracować z taką ilością przedsiębiorców, jak dotychczas.

PUK Piaseczno do dyspozycji miasta

Przedsiębiorstwo zobowiązane do wywozu odpadów komunalnych z Piaseczna otrzymało tę możliwość nie na zasadzie przetargu, a powierzenia. Ten szczegół stanowi istotny powód, dla którego spółka musiała wypowiedzieć większość umów zawartych z klientami indywidualnymi, czyli lokalnymi przedsiębiorcami.

PUK Piaseczno pierwsze umowy wypowiedział już w grudniu zeszłego roku. Burmistrz Piaseczna podkreśla, że taki stan rzeczy przysłuży się miastu. Przedsiębiorstwo będzie mogło w pełni skupić się na odbiorze śmieci z gospodarstw domowych. Wpłynie to również na jakość kontroli odpadów komunalnych. Niedostosowywanie się do zaleceń związanych z segregowaniem śmieci będzie miało konsekwencje dla spółdzielni lub pojedynczych gospodarstw domowych. Ostrych wymogów UE w związku z gospodarką śmieciową nie można lekceważyć, a w obecnej sytuacji w Piasecznie działanie wbrew zaleceniom będzie bardzo widoczne.

Co z przedsiębiorcami z Piaseczna?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą już liczyć na odbiór śmieci komunalnych przez PUK Piaseczno, są zobowiązani do podpisania umowy z wybraną, inną firmą zajmującą się odbiorem śmieci. Niestety, ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców wyższe opłaty za wywóz śmieci. Taniej, niż w PUK Piaseczno z pewnością nie będzie, jednak burmistrz wyraził nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy w przyszłości.

Zanim jednak piaseczyńscy urzędnicy znajdą korzystne rozwiązania prawne i organizacyjne, przedsiębiorcy będą musieli pogodzić się z wyższymi kosztami. Przynajmniej na jakiś czas.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że PUK Piaseczno planuje wymienić wszystkie pojazdy i wybudować nową stację przeładunkową. Plany te mają zostać zrealizowane w latach 2022-2024. Zmiany te z pewnością przysłużą się mieszkańcom miasta.