Starostwo Powiatowe w Piasecznie: Nabór wniosków do Programu "Asystent Osobisty" dla osób z niepełnosprawnością

Starostwo Powiatowe w Piasecznie: Nabór wniosków do Programu "Asystent Osobisty" dla osób z niepełnosprawnością

Władze Starostwa Powiatowego w Piasecznie przekazują informację o rozpoczęciu procesu naboru wniosków związanych z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Ten ważny program jest skierowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego i jego kolejna edycja planowana jest na rok 2024. Warto podkreślić, że fundusze na jego realizację pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem priorytetowym tego innowacyjnego Programu jest zapewnienie usług asystencji osobistej. Wizją jego twórców jest stworzenie wsparcia, które będzie ogólnodostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zadaniem asystentów będzie pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz wspieranie funkcjonowania w życiu społecznym osób korzystających z tej formy pomocy.