Mieszkańcy Bobrowca protestują przeciwko hałasowi drogowemu

Mieszkańcy Bobrowca protestują przeciwko hałasowi drogowemu

Po niedawnym oddaniu do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej nr 7, mieszkańcy Bobrowca zwrócili się z zażaleniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgłaszają, że poziom hałasu generowany przez ruch drogowy na tym fragmencie jest nieakceptowalnie wysoki. Co więcej, problem ten potęguje dodatkowy hałas generowany przez startujące samoloty z pobliskiego lotniska Okęcie. Oba te źródła hałasu tworzą nieznośną dla mieszkańców kakofonię.

W skardze złożonej do GDDKiA podniesiono szczególnie kwestię ulicy Skalnej, gdzie – jak opisano – hałas dociera od dwóch stron. Wskazano również, że sytuację pogarsza odbicie tego hałasu od ścian szeregowców po stronie nieparzystej ulicy Skalnej. To doprowadza do powstania zjawiska echa, potęgującego uciążliwość dźwięków dochodzących z blisko dwukilometrowego odcinka drogi.

Mieszkańcy Bobrowca domagają się od GDDKiA natychmiastowego podjęcia działań mających na celu redukcję hałasu. Wśród postulatów znalazło się przeprowadzenie niezależnych pomiarów hałasu na ulicy Skalnej oraz innych dotkniętych problemem ulicach. Apelują także o podwyższenie ekranów akustycznych w miejscach, gdzie jest to konieczne oraz instalację nowych tam, gdzie obecnie brakuje takiej ochrony. Dodatkowo, proponują zastosowanie naturalnych rozwiązań, takich jak nasadzenie pnączy i drzew, które skutecznie tłumią hałas.

Protestujący zwrócili się również do GDDKiA z prośbą o przedstawienie pełnego planu działań mających na celu redukcję hałasu drogowego. Podkreślili, że hałas generowany przez ruch publiczny jest jednym z najpoważniejszych ekologicznych zagrożeń współczesności. Wspomnieli przy tym, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała hałas za drugi co do ważności środowiskowy czynnik negatywnie wpływający na zdrowie ludzi w Europie Zachodniej.